تیم استودیو 418

پویا طاهری

توسعه دهنده

ایمان میرجهانی

مدیر هنری

یاسمن ارفعی

مدیر داخلی و برنامه‌ریز

کمیل ناصری

مدیر فنی

سید آرش سماک

مدیر عامل